Least Viewed Items

 
 • 15 0
  • P787576
  • Pecopteris miltoni Artis var abbreviata...
 • 15 0
  • P787578
  • Asterotheca dautreei Zeiller. Kidston...
 • 15 0
  • P787583
  • Asterotheca hemitelioides (Brongniart)....
 • 15 0
  • P787586
  • Pecopteris miltoni Artis. Kidston...
 • 15 0
  • P787592
  • Asterotheca lepidorachis Brongniart....
 • 15 0
  • P787600
  • Sphenopteris pilosa Dawson. Kidston...
 • 15 0
  • P787601
  • Pecopteris miltoni Artis var abbreviata...
 • 15 0
  • P787629
  • Asterotheca miltoni (Artis). Kidston...
 • 15 0
  • P787698
  • Holcospermum elongatum Kidston. Kidston...
 • 15 0
  • P787704
  • Lepidostrobus olviji Zeiller. Kidston...
 • 15 0
  • P787726
  • Bothrodendron minutifolium (Boulay)....
 • 15 0
  • P787728
  • Lepidostrobus olryi Zeiller. Kidston...
 • 15 0
  • P787733
  • Bothrodendron minutifolium (Boulay)....
 • 15 0
  • P787734
  • Bothrodendron minutifolium Boulay....
 • 15 0
  • P787739
  • Bothrodendron minutifolium Boulay....
 • 15 0
  • P787756
  • Bothrodendron minutifolium Boulay....
 • 15 0
  • P787760
  • Daviesia cambrica. Kidston Collection....
 • 15 0
  • P787765
  • Bothrodendron minutifolium Boulay....
 • 15 0
  • P787768
  • Bothrodendron minutifolium Boulay....
 • 15 0
  • P787769
  • Bothrodendron minutifolium Boulay....
 • 15 0
  • P787770
  • Bothrodendron minutifolium Boulay....
 • 15 0
  • P787775
  • Bothrodendron minutifolium (Boulay)....
 • 15 0
  • P787780
  • Bothrodendron minutifolium (Boulay)....
 • 15 0
  • P787781
  • Bothrodendron minutifolium (Boulay)....
 • 15 0
  • P787788
  • Bothrodendron minutifolium (Boulay)....
 • 15 0
  • P787792
  • Lepidophloios acerosus Lindley &...
 • 15 0
  • P787796
  • Bothrodendron minutifolium var...
 • 15 0
  • P787798
  • Bothrodendron punctatum Lindley &...
 • 15 0
  • P787801
  • Bothrodendron punctatum Lindley &...
 • 15 0
  • P787802
  • Bothrodendron punctatum Lindley &...
 • 15 0
  • P787805
  • Bothrodendron punctatum Lindley &...
 • 15 0
  • P787810
  • Bothrodendron punctatum Lindley &...
 • 15 0
  • P787811
  • Bothrodendron punctatum Lindley &...
 • 15 0
  • P787837
  • Botryopteris forensis Renault B....
 • 15 0
  • P787842
  • Boweria minor Kidston. Kidston...
 • 15 0
  • P787906
  • Calamites ramosus Artis. Kidston...
 • 15 0
  • P787912
  • Calamites carinatus Sternberg. Kidston...
 • 15 0
  • P787916
  • Calamites carinatus Sternberg. Kidston...
 • 15 0
  • P787922
  • Calamites cisti Brongniart. Kidston...
 • 15 0
  • P787923
  • Calamites cisti Brongniart. Kidston...
 • 15 0
  • P787924
  • Kidston Collection. Kdst 5773a. No...
 • 15 0
  • P787926
  • Kidston Collection. Kdst 5773b. No...
 • 15 0
  • P787927
  • Calamites cisti Brongniart. Kidston...
 • 15 0
  • P787928
  • Calamites cisti Brongniart. Kidston...
 • 15 0
  • P787929
  • Calamites cisti Brongniart. Kidston...
 • 15 0
  • P787930
  • Calamites cisti Brongniart. Kidston...
 • 15 0
  • P787932
  • Calamites cistii Brongniart. Kidston...
 • 15 0
  • P787939
  • Calamites carinatus Sternberg. Kidston...
 • 15 0
  • P787969
  • Calamitic Cone (Crookall). Kidston...
 • 15 0
  • P787970
  • Calamitic Cone (Crookall). Kidston...
 • 15 0
  • P787971
  • Calamitic Cone (Crookall). Kidston...
 • 15 0
  • P787974
  • Calamitic Cone (Crookall). Kidston...
 • 15 0
  • P787981
  • Calamitic Cone (Crookall). Kidston...
 • 15 0
  • P787990
  • Calamites goepperti Ettingshausen....
 • 15 0
  • P788012
  • Calamites fructification sp. Kidston...
 • 15 0
  • P788018
  • Calamites haueri Stur. Kidston...
 • 15 0
  • P788678
  • Calymmatotheca stangeri Stur. Kidston...
 • 15 0
  • P788686
  • Calymmatotheca stangeri Stur. Kidston...
 • 15 0
  • P788688
  • Calymmatotheca stangeri Stur. Kidston...
 • 15 0
  • P788689
  • Calymmatotheca stangeri Stur. Kidston...