• P753438
  • Limestone with Lonsdaleia duplicata...
  • P753439
  • Limestone with Lonsdaleia duplicata...
  • P753442
  • Limestone, 1st. Old workings, W of...
  • P753443
  • Limestone, 1st. Old workings, W of...
  • P753444
  • Limestone, 1st. Old workings, W of...