• P751639
  • Sandstone. Blaydon Bank Quarry,...
  • P751640
  • Sandstone. Blaydon Bank Quarry,...
  • P751641
  • Sandstone. Crowhall, Felling-on-Tyne,...
  • P751642
  • Sandstone. Crowhall, Felling-on-Tyne,...
  • P751643
  • Sandstone. Crowhall, Felling-on-Tyne,...
  • P751644
  • Sandstone. Battery Quarry, Windy Nook,...
  • P751646
  • Sandstone. Coxheath Quarry, Wrekenton,...
  • P751647
  • Sandstone. Coxheath Quarry, Wrekenton,...