• P750611
  • Pink Granite : Plished pebble. Eskdale,...
  • P750612
  • Pink Granite : Plished pebble. Eskdale,...
  • P750613
  • Light grey granite. Eskdale,...
  • P750614
  • Light grey granite. Eskdale,...
  • P750615
  • Biotite granite. Eskdale, Cumberland....
  • P750616
  • Biotite granite. Eskdale, Cumberland....
  • P750617
  • Grey granite. Eskdale, Cumberland....
  • P750618
  • Grey granite. Eskdale, Cumberland....
  • P750662
  • Granite. Skiddaw, Cumberland. Econ. 8061.